Na 30 jaar trouwe dienst als penningmeester van district Dordrecht, heeft Floor Lodder het stokje overgedragen aan Jan van Trigt.

BEDANKT FLOOR