Ook dit jaar bleek Ad Finmans te sterk voot de concurentie